Karin Gallman - La fotografía de Daniel Ayala publicada en Vogue

Honako data honetan argitaratua: 04/10/2015